ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา
      ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      ส่วนส่งเสริมการเกษตร
      การดำเนินงานของอบต.
      สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการให้บริการกู้ชีพกู้ภัย
      ข้อมูลสถิติคลังท้องถิ่น อบต.ห้วยสะแก 2557
      รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2557
      รายงานผลปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสะแก ประจำปีงบประมาณ 2557
      ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
      ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
      ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
      ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
      แผนดำเนินงาน 2553
      แผนดำเนินงาน 2552
      การติดตาม และ การประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ ประกาศ 15 โครงการจัดซื้อเต็นท์ประจำหมู่บ้าน ม.4 53 ] 
       ประกาศ_15_โครงการจัดซื้อเต็นท์ประจำหมู่บ้าน_ม.pdf
   ทำรายการเมื่อ: 02-กย.-10at 16:57
การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป   [ 5/12/2559 9:18:34 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องภาษี   [ 12/10/2559 20:12:45 ]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน   [ 19/5/2559 10:34:24 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   [ 10/5/2559 14:37:01 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง   [ 18/4/2559 10:34:07 ]
ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์   [ 11/12/2558 11:09:10 ]
สรุปผลงานตามโครงการให้บริการกู้ชีพกู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัย   [ 12/11/2558 15:55:27 ]
     
 

 


  โทรศัพท์/โทรสาร: 056-923069
Email :
info@huaisakae.go.th 
Copyright 2013.huaisakae.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.